Czy fluorowce (F2, Cl2, Br2, I2) tworzą w stanie stałym kryształy molekularne?

Tak, w odpowiednio niskiej temperaturze (a jod I2 już w temperaturze pokojowej): F2, Cl2, Br2 w stanie stałym tworzą kryształy molekularne, w których występują regularnie rozmieszczone cząsteczki, odpowiednio F2, Cl2, Br2 oraz I2 utrzymywane razem słabymi oddziaływaniami van der Waalsa.