Badanie właściwości utleniających anionu MnO4 w reakcjach redoks w zależności od początkowego odczynu wodnego roztworu

Doświadczenie 1.

1. Cel Doświadczenia:

Badanie właściwości utleniających anionu MnO4 w reakcjach redoks w zależności od początkowego odczynu wodnego roztworu*.

2. Lista odczynników:

KMnO4(aq), H2SO4(aq), KOH(aq), K2SO3(aq)

lub lista tych związków bez indeksów dolnych plus dodatkowo H2O na samym końcu

KMnO4, H2SO4, KOH, K2SO3, H2O

3. Poglądowy rysunek przeprowadzanego doświadczenia (przed i po):

Wlasciwosci utleniajace manganianu VII

4. Opis wyglądu zawartości probówki przed dodaniem odczynnika oraz po zajściu reakcji chemicznej lub ten sam opis wyglądu, co na początku, gdy reakcja nie zachodzi.

  Wygląd zawartości probówki przed dodaniem odczynnika Wygląd zawartości probówki po dodaniu odczynnika
Probówka 1 Fioletowy roztwór Bezbarwny roztwór

LUB

Bladoróżowy roztwór

Probówka 2 Fioletowy roztwór Bezbarwny roztwór** + brunatny osad

LUB

Bezbarwny roztwór** + brunatny osad

Probówka 3  

Fioletowy roztwór

 

Zielony roztwór

* Nie uwzględniono że w rzeczywistości po zmieszaniu wodnego roztworu KMnO4 z wodnym roztworem Na2SO3 w chwili t = 0s początkowo mamy środowisko lekko zasadowe z uwagi na fakt, że jony SO32- ulegają hydrolizie.

**W rzeczywistości po przeprowadzonym doświadczeniu roztwór od razu nie będzie bezbarwny tylko od żółtego do lekko brunatnego ze względu na utrzymywaniu się koloidalnego roztworu MnO2, który koaguluje z czasem i opada jako kłaczki osadu. Powoduje to, że bezbarwny roztwór może być zaobserwowany czasem dopiero po 24h stania.

5. Obserwacje:

Probówka 1:

Fioletowy roztwór odbarwił się.

LUB

Fioletowy roztwór zmienił zabarwienie na bladoróżowe.

Probówka 2:

Fioletowy roztwór odbarwił się i wytrącił się brunatny/brunatno czarny osad.

LUB

Fioletowy roztwór zmienił zabarwienie na bladożółte i wytrącił się brunatny/brunatno czarny osad.

Probówka 3: Fioletowy roztwór zmienił zabarwienie na zielone.

6. Równania reakcji (w formie cząsteczkowej i ewentualnie jonowej/jonowej skróconej:

Probówka 1

Forma cząsteczkowa:

2KMnO4 + 5K2SO3 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 6K2SO4 + 3H2O

Równania połówkowe w formie jonowej:

MnO4 + 5e  + 8H+ → Mn2+ + 4H2O

SO32- + H2O → SO42- + 2e + 2H+

Forma jonowa skrócona:

2MnO4 + 5SO32- + 6H+ → 2Mn2+ + 5SO42- + 3H2O

Probówka 2

Forma cząsteczkowa:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Równania połówkowe w formie jonowej:

MnO4 + 3e  + 2H2O → MnO2 + 2OH

SO32- + H2O → SO42- + 2e + 2H+

LUB

MnO4 + 3e  + 2H2O → MnO2 + 2OH

SO32- + 2OH → SO42- + 2e + H2O

Forma jonowa skrócona:

2MnO4 + 3SO32- + H2O → 2MnO2 + 3SO42- + 2OH

Probówka 3

Forma cząsteczkowa:

2KMnO4 + K2SO3 + 2KOH → 2K2MnO4 + K2SO4 + H2O

Równania połówkowe w formie jonowej:

MnO4 + e → MnO42-

SO32- + 2OH → SO42- + 2e + H2O

Forma jonowa skrócona:

2MnO4 + SO32- + 2OH → 2MnO42- + SO42- + H2O

7. Wnioski:

W roztworze wodnym jon MnO4 wykazuje najsilniejsze właściwości utleniające w środowisku kwasowym, nieco słabsze w środowisku obojętnym i najsłabsze w środowisku zasadowym.

8. Wskazówki praktyczne dla osoby wykonującej doświadczenie

  • Należy unikać zbyt alkalicznego środowiska reakcji względem KOH, ponieważ wtedy sam KOH przejmuje rolę reduktora i zachodzi współbieżnie reakcja:

4KMnO4 + 4KOH(stęż) → 4K2MnO4 + 2H2O + O2

  • Zanieczyszczenia MnO2 na szkle (zarówno stare, jak i nowo powstałe) usuwać wodnym roztworem kwasu szczawiowego.
Share
error: To dzieło jest chronione prawem autorskim!!