Uwaga! W zasadach ocenieniach zmieniły się reguły związane z klasyfikowaniem pewnych błędnych wartości liczbowych. Niektóre z nich są traktowane jako BŁĄD METODY, a niektóre jako BŁĄD RACHUNKOWY!

Cytując Zasady oceniania rozwiązań zadań CKE:

  • Zastosowanie błędnych wartości liczbowych wielkości niewymienionych w informacji wprowadzającej, treści zadania, poleceniu lub tablicach i niebędących wynikiem obliczeń należy traktować jako błąd metody.
  • Zastosowanie błędnych wartości liczbowych wielkości podanych w informacji wprowadzającej, treści zadania, poleceniu lub tablicach należy traktować jako błąd rachunkowy, o ile nie zmienia to istoty analizowanego problemu, w szczególności nie powoduje jego uproszczenia.
  • Użycie w obliczeniach błędnej wartości masy molowej uznaje się za błąd metody, chyba że zdający przedstawił sposób jej obliczenia – zgodny ze stechiometrią wzoru – jednoznacznie wskazujący wyłącznie na błąd rachunkowy.
Share
error: To dzieło jest chronione prawem autorskim!!