Czy wzrost temperatury zwiększa szybkość reakcji endotermicznej, a zmniejsza endotermicznej?

Wzrost temperatury powoduje zawsze zwiększenie częstotliwości zderzeń się ze sobą drobin (cząsteczek/atomów), a więc zwiększa również częstotliwość zderzeń efektywnych czyli zwiększa szybkość KAŻDEJ REAKCJI, niezależnie od jej efektu energetycznego. Przy czym dla reakcji, w których ustala się wyraźny stan równowagi wzrost szybkości reakcji endo jest znacznie większy niż reakcji egzo. Wyjątki bez informacji wstępnej Was nie powinny interesować!

Share
error: To dzieło jest chronione prawem autorskim!!