Czy ogniwo podczas pracy rozładowuje się?

Tutaj trzeba doprecyzować pytanie, bo można je odczytać dwojako:
– czy ogniwo podczas pracy (zasilanie urządzenia) rozładowuje się? Odpowiedź brzmi: Tak, to jest chyba oczywiste,
– czy ogniwo w obwodzie otwartym rozładowuje się samoistnie? Tutaj odpowiedź jest również twierdząca i stanowi jedną z cech i parametrów, jakie się podaje dla dowolnego ogniwa (samorozładowanie).
Share
error: To dzieło jest chronione prawem autorskim!!