Zadanie 8 (0-1 pkt)

Związki pierwiastków, znajdujących się w tej samej grupie układu okresowego zwykle charakteryzują się podobnymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi (przede wszystkim dla grup głównych). Węgiel i krzem leżą w tej samej, 14 grupie układu okresowego. Jeśli jednak chodzi o właściwości fizyczne ich tlenków, CO2 i SiO2(kwarc) różnią się one drastycznie między sobą. Różnice przedstawiono w tabelce poniżej.

CO2 SiO2
Stan skupienia w warunkach normalnych gaz ciało stałe
Rozpuszczalność rozpuszczalny w rozpuszczalnikach niepolarnych oraz słabo w polarnych fizycznie nie rozpuszcza się w żadnym rozpuszczalniku
Twardość mała duża
Temperatura topnienia i wrzenia (p = 600 kPa) niska (* przy niższych ciśnieniach sublimuje) wysoka

 

Wyjaśnij przyczyny tak drastycznych różnic we właściwościach fizycznych wspomnianych tlenków.

Wyjaśnienie:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Share
error: To dzieło jest chronione prawem autorskim!!