Twój pierwszy krok do 100% na maturze

1. Rozpoczynamy powtórkę do matury

Prawa autorskie: Waldemar Grzesiak

Czas rozpocząć powtórki materiału do matury. Aby powtórka miała sens należy rozpocząć od podstawowych zagadnień, zmierzając ku tym bardziej zaawansowanym. A więc pierwszym „działem”, od jakiego warto wystartować jest oczywiście Budowa materii. Dobre usystematyzowanie sobie zagadnień związanych z budową atomu, cząsteczek, wiązań chemicznych, przełoży się na właściwe zrozumienie pozostałych działów chemii. Portal Chemia dla Maturzysty proponuje powtarzanie wiedzy teoretycznej wg poniższego planu:

Dział

Rozdział

Elementy do powtórki

Budowa materii

Budowa atomu.

Jądro atomowe

 • Atom, jako podstawowa „cegiełka budulcowa" materii (dla chemików)
 • Cząstki elementarne, jako „składniki” atomów
 • „Przynależność pierwiastka do danego pierwiastka”
 • Liczba masowa (A) i liczba atomowa (Z)
 • Nuklid, izotopy, izobary, izotony
 • Izotopy najważniejszych pierwiastków – pierwiastki monoizotopowe 
    i mononuklidowe
 • Masa atomowa nuklidu i średnia ważona średniego składu izotopowego
 • Trwałość jądra atomowego
 • Defekt masy
 • Rodzaje przemian jądrowych
 • Promieniotwórczość samorzutna (naturalna)
 • Przemiany alfa, beta minus, beta plus oraz wychwyt K
 • Działanie promieniowania na organizmy
 • Czas połowicznego rozpadu
 • Wymuszone (sztuczne) przemiany jądrowe
 • Pozytywne i negatywne aspekty związane z przemianami jądrowymi
 • Energia jądrowa i elektrownie jądrowe

Budowa atomu. Elektrony.

 • Elektron w mechanice kwantowej
 • Liczby kwantowe
 • Przekształcenia atomów w inne drobiny
 • Konfiguracje elektronowe atomów i jonów
 • Szczególna trwałość pewnych konfiguracji
 • Energia jonizacji, powinowactwo elektronowe, elektroujemność, elektrododatniość, promień atomowy i jonowy
 • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków

Budowa cząsteczek – wiązania chemiczne.

 • Typy wiązań chemicznych i ich wpływ na właściwości fizyczne i chemiczne substancji
 • Przewidywanie typu wiązania
 • Kierunkowość wiązań kowalencyjnych
 • Wartościowość
 • Przewidywanie budowy przestrzennej drobin
 • Teoria VSEPR
 • Wiązania kowalencyjne – spojrzenie z perspektywy chemii kwantowej
 • Zlokalizowane wiązania π i σ
 • Zdelokalizowane wiązania π
 • Hybrydyzacja
 • Wpływ kształtu cząsteczki na wypadkowy moment dipolowy cząsteczki – polarność i niepolarność związków

 

W trakcie takiej powtórki (lub dopiero po) powinieneś rozwiązywać zadania z tego działu. Połączenie: wiedza teoretyczna + wyćwiczona umiejętność rozwiązywania zadań, przyczynią się do osiągnięcia wysokiego wyniku na maturze w maju. Jeśli wydaje Ci się, że wszystkie te zagadnienia masz w „małym paluszku” przystąp do rozwiązywania zadań. Jeśli napotkasz kłopoty związane z „brakiem wiedzy” – wróć do powtórek wg powyższego planu.

Licznik odwiedzin

0775287
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Całość
229
381
2678
2881
8051
13692
775287

4.46%
47.25%
14.69%
2.49%
1.20%
29.92%