Twój pierwszy krok do 100% na maturze

4. Kolorystyka związków maturalnych

Prawa autorskie: Waldemar Grzesiak

W tym artykule postanowiłem zebrać w jednym miejscu barwy „najpopularniejszych” związków. Pomijam fizyczne podstawy obserwowanej „barwy związku”. Pamiętaj, że barwa związku w roztworze wodnym zależy od jego stężenia, oświetlenia roztworu. I tak wodny roztwór KMnO4 w dużym stężeniu i przy słabym oświetleniu może dawać wrażenie prawie czarnego, podczas gdy bardzo rozcieńczony przy dobrym oświetleniu będzie bladoróżowy. Barwy związków przedstawione w kolorowej formie mają ułatwiać zapamiętanie. Wymienione słownie nazwy, są nazwami umownymi stosowanymi przez chemików. Na poziomie maturalnym przeważają związki jonowe i tych jest tu najwięcej.

Pierwsze zestawienie przedstawia barwy najważniejszych tlenków, których się trzeba nauczyć na pamięć :-(

 Drugie zestawienie przedstawia barwy najważniejszych wodorotlenków i kwasów:

Kolejne zestawienie przedstawia „barwy kationów”, czyli tak naprawdę barwy uwodnionych kationów, akwakompleksów (oczywiście tych, które je tworzą) w środowisku wodnym, w którym mamy obecne „bezbarwne” aniony o słabych właściwościach kompleksujących (aniony o dużych właściwościach kompleksujących powodowałyby powstawanie różnych kompleksów o różnych barwach, które zależą od wielu czynników). W zestawieniu jest też kilka typowych kationów kompleksowych pojawiających się na maturze.Następne zestawienie przedstawia „barwy anionów” w roztworze wodnym, w którym mamy obecne „bezbarwne” kationy, które nie wykazują tendencji do tworzenia związków kompleksowych z wymienionymi anionami (zwykle kationy litowców). W zestawieniu jest też kilka dodatkowych anionów, pojawiających się na maturze a będących produktami amfoterycznych tlenków i wodorotlenków z zasadami. Zostały one przedstawione we właściwej, kompleksowej postaci (np. [Zn(OH)4]2-), jak i uproszczonej (np. ZnO22-).

 


Gdy w roztworze mamy związek jonowy z barwnym kationem i barwnym anionem nie można zwykle w prosty sposób przewidzieć ostatecznej „barwy roztworu”. Dodatkowo wiele związków w wodzie się nie rozpuszcza, ale też charakteryzuje się w stanie stałym charakterystycznymi barwami.

Na samym końcu trzeba zapamiętać barwy soli, które nie spełniają powyższych zasad:

 

 

 

Licznik odwiedzin

0791206
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Całość
440
334
1059
5239
11646
12324
791206

4.38%
47.42%
14.53%
2.47%
1.18%
30.02%